​Ốc Vít Vĩnh Viễn

Chuyên Ốc Vít Tiêu Chuẩn & Phi Tiêu Chuẩn

Ốc Vít Rivet

​Lưu Ý: Hình ảnh dưới đây phục vụ mục đích tham khảo của quý khách. Trên thực tế sản phẩm đa dạng hơn hiều về chủng loại, tiêu chuẩn và màu xi.

Vít 4-15
Vít 4-15
Ốc Vòi Nước
Ốc Vòi Nước
Rivet (Ri vê)
Rivet (Ri vê)
Tán Thau
Tán Thau
Tán Chuồn Chuồn - Đai Ốc Cánh
Tán Chuồn Chuồn - Đai Ốc Cánh
Vít Đầu Bằng Fay Đuôi
Vít Đầu Bằng Fay Đuôi
Ốc Đoạn
Ốc Đoạn
Ốc Đầu Trụ
Ốc Đầu Trụ