top of page

​Ốc Vít Vĩnh Viễn

Chuyên Ốc Vít Tiêu Chuẩn & Phi Tiêu Chuẩn

Ốc Vít Rivet

​Lưu Ý: Hình ảnh dưới đây phục vụ mục đích tham khảo của quý khách. Trên thực tế sản phẩm đa dạng hơn hiều về chủng loại, tiêu chuẩn và màu xi.

Vít 4-15
Vít 4-15
press to zoom
Ốc Vòi Nước
Ốc Vòi Nước
press to zoom
Rivet (Ri vê)
Rivet (Ri vê)
press to zoom
Tán Thau
Tán Thau
press to zoom
Tán Chuồn Chuồn - Đai Ốc Cánh
Tán Chuồn Chuồn - Đai Ốc Cánh
press to zoom
Vít Đầu Bằng Fay Đuôi
Vít Đầu Bằng Fay Đuôi
press to zoom
Ốc Đoạn
Ốc Đoạn
press to zoom
Ốc Đầu Trụ
Ốc Đầu Trụ
press to zoom
bottom of page