top of page

​Ốc Vít Vĩnh Viễn

Chuyên Ốc Vít Tiêu Chuẩn & Phi Tiêu Chuẩn

Linh Kiện Cơ Khí

​Lưu Ý: Hình ảnh dưới đây phục vụ mục đích tham khảo của quý khách. Trên thực tế sản phẩm đa dạng hơn hiều về chủng loại, tiêu chuẩn và màu xi.

Trục Cốt Quạt
Trục Cốt Quạt
press to zoom
Cây Ty Quạt
Cây Ty Quạt
press to zoom
Trục Quay Ty Quạt
Trục Quay Ty Quạt
press to zoom
Ốc Dẹp
Ốc Dẹp
press to zoom
Chốt Bi
Chốt Bi
press to zoom
Ốc 2 Bậc Đầu Gai
Ốc 2 Bậc Đầu Gai
press to zoom
Cốt Tán Quạt Máy
Cốt Tán Quạt Máy
press to zoom
Chốt Tay Nắm
Chốt Tay Nắm
press to zoom
bottom of page