​Ốc Vít Vĩnh Viễn

Chuyên Ốc Vít Tiêu Chuẩn & Phi Tiêu Chuẩn

Linh Kiện Cơ Khí

​Lưu Ý: Hình ảnh dưới đây phục vụ mục đích tham khảo của quý khách. Trên thực tế sản phẩm đa dạng hơn hiều về chủng loại, tiêu chuẩn và màu xi.

Trục Cốt Quạt
Trục Cốt Quạt
Cây Ty Quạt
Cây Ty Quạt
Trục Quay Ty Quạt
Trục Quay Ty Quạt
Ốc Dẹp
Ốc Dẹp
Chốt Bi
Chốt Bi
Ốc 2 Bậc Đầu Gai
Ốc 2 Bậc Đầu Gai
Cốt Tán Quạt Máy
Cốt Tán Quạt Máy
Chốt Tay Nắm
Chốt Tay Nắm